Πολιτική Απορρήτου

Στη ModistraMou, το απόρρητο των επισκεπτών μας είναι πολύ σημαντικό και δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι επισκέπτες παρέχουν, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται.
Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει την πολιτική της, αναγράφοντας την ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης στο τέλος της παρούσας σελίδας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@modistramou.gr.

Τι δεδομένα συλλέγουμε:

Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτόν τον ιστότοπο μέσω της σελίδας αποστολής αιτήματος προσφοράς είναι τα εξής: Email, Ονοματεπώνυμο και Τηλέφωνο.

Πως συλλέγουμε τα δεδομένα:

Τα δεδομένα αυτά εισάγονται από τον επισκέπτη οικειωθελώς, με σκοπό την επικοινωνία μαζί του. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία αποστολής αιτήματος προσφοράς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή να ακολουθήσει την Διαδικασία Εξαίρεσης με αίτημά του προς την παρούσα ιστοσελίδα.

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα:

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων της παρούσας ιστοσελίδας επεξεργάζεται τα δεδομένα των ενδιαφερομένων με νόμιμο τρόπο και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και αποκάλυψής τους. Η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δεν κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε άλλο φορέα ή επιχείρηση.

Πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα:

Τα στοιχεία διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που ζητήθηκε από τον χρήστη, και ο χρήστης μπορεί πάντα να ζητήσει την αναστολή ή την αφαίρεσή τους.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 11/5/2018

Copyright © 2014-2021 ModistraMou | Κατασκευη Ιστοσελιδων Web Builders